Executari indirecte

Executarile indirecte au ca obiect recuperarea unei creante datorate creditorului, constatata printr-un inscris care potrivit legii constituie titlu executoriu. Modalitatile de executare silita indirecta sunt urmatoarele:

 • urmarirea bunurilor mobile
 • urmarirea bunurilor imobile
 • poprirea

Punerea in executare a titlurilor executorii se face in urmatoarele etape :

 1. Incheierea contractului de executare silita – vezi model executare silita indirecta
 2. Formarea dosarului de executare – vezi model acte necesare in functie de tipul executarii

Dupa obtinerea incuviintarii executarii silite urmeaza executarea silita propriu-zisa. Fiecare dintre aceste forme de executare silita are particularitati specifice si o procedura de executare distincta care vor fi aduse la cunostiinta creditorului in momentul incheierii contractului de executare silita. În situatia in care titlurile executorii prezentate de creditor nu includ si contracte de garantie reala mobiliara sau imobiliara asupra unor bunuri mobile sau imobile individualizate, creditorul va furniza executorului judecatoresc date privind bunurile imobile si imobile urmăribile, proprietatea debitorului.

De asemenea, daca se solicita de catre creditor si executarea silita prin poprire, acesta va furniza executorului date privind conturile bancare detinute de debitor precum si, in situatia in care sunt cunoscute, terte persoane care datoreaza debitorului sume de bani.

Pentru executarea silita mobiliara si imobiliara cheltuielile de executare au o componenta asemanatoare pana la un punct urmand a fi diferentiate in functie de tipul de executare. Astfel, sunt cheltuieli de executare comune fiecarui tip de executare urmatoarele:

1 Înregistrare dosar până la 1,00 leu
2 Formare dosar până la: 10,00 lei
3 Redactare adresă până la: 10,00 lei
4 Cheltuieli de transport in funcţie de distanţă
5 Cheltuieli de transmitere prin poştă in funcţie de nr. actelor necesare a fi comunicate
6 Emiterea somatiei pana la 10,00 lei
7 Proces-verbal de licitatie pana la 50,00 lei
8 Act de adjudecare pana la 300,00 lei
9 Proces-verbal de distribuire sume pana la 100,00 lei
10 Arhivare dosar pana la 30,00 lei

In functie de particularitatile specifice fiecarui tip de executare acestea sunt:

Executare mobiliara:

1 Proces-verbal de sechestru până la: 30,00 lei
2 Publicatie de vanzare mobiliara pana la 30,00 lei

Executarea imobiliara:

1 Proces-verbal de situati până la 50,00 lei
2 Notarea/radierea somatiei in cartea funciara până la: 50,00 lei
3 Publicatie de vanzare imobiliară până la: 50,00 lei

Referitor la executarea silita prin poprire, cheltuielile de executare consta in:

1 Înregistrare dosar până la: 1,00 leu
2 Formare dosar până la: 10,00 lei
3 Emitere adresa de poprire pentru fiecare tert poprit solicitat până la: 10,00 lei
4 Cheltuieli de transmitere prin poştă in funcţie de nr. terților popriți

În ce priveste onorariul perceput de executorul judecatoresc, acesta se calculeaza in functie de valoarea creantei a carei executare se solicita si se determina identic pentru fiecare din
modalitatiele de executare silita mai sus aratate, dupa cum urmeaza :

 • daca creanta este in valoare de pana la 50,000.00 lei inclusiv, onorariul maxim prevazut de lege este 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
 • daca creanta este de peste 50,000.00 lei pana la 80,000.00 lei inclusiv, onorariul maxim prevazut de lege este 5,000.00 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
 • daca creanta este de peste 80,000.00 lei pana la 100,000.00 lei inclusiv, onorariul maxim prevazut de lege este 5,900.00 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
 • daca creanta este de peste 100,000.00 lei , onorariul maxim prevazut de lege este 6,300.00 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.

Conform Ordinului Ministrului Justitiei nr. 2550/2006 privind onorariile minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, 0norariul perceput de executorul judecatoresc nu poate fi mai mic decat :

 • 60,00 lei pentru creante pana la 1,000;
 • 60,00 lei plus 2% din suma ce depaseste 1,000 lei pentru creante a caror valoare depaseste 1,000 lei.