Executari directe

Executarile silite directe constau in :

  1. Predarea silita a bunurilor mobile sau imobile;
  2. Executarea silita a obligatiilor de a face sau de a nu face;
  3. Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
  4. Evacuari

Obiectivul executarii silite in aceste forme de executare silita este punerea creditorului in drepturile sale.

Punerea in executare a titlurilor executorii se face in urmatoarele etape :

  1. Incheierea contractului de executare silita – vezi model contract executare silita indirecta
  2. Formarea dosarului de executare – vezi model acte necesare

Procedura este relativ asemanatoare pentru toate formele, dupa solicitarea creditorului si formarea dosarului, se emite o somatie de catre executorul judecatoresc iar in situatia in care in termenul acordat conform legii nu se realizeaza dreptul creditorului, executorul judecatoresc va pune in drepturi creditorul cu ajutorul fortei publice. In toate cazurile, despre indeplinirea executarii se va incheia un proces-verbal de catre executorul judecatoresc.

Cheltuielile de executare in aceasta faza constau in :

1 Înregistrare dosar până la 1,00 leu
2 Formare dosar până la: 10,00 lei
3 Redactare adresă până la: 10,00 lei
4 Cheltuieli de transport in funcţie de distanţă
5 Cheltuieli de transmitere prin poştă in funcţie de valoarea timbrelor
6 Emiterea somatiei pana la 10 lei
7 Proces-verbal de constatare pana la 100,00 lei

Onorariul executorului judecatoresc difera in functie de tipul executarii, astfel:

Onorarii minimale Onorarii maximale
1 Evacuari 150 lei 200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
2 Incredintarea minorului sau
stabilirea domiciliului minorului
50 lei 1.000 lei
3 Vizitarea minorului 50 lei 500 lei
4 Puneri in posesie
Granituiri, servituti
Predari de bunuri
50 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
5 Desfiintarea de lucrari
sau constructii
150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică