Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Exemple:

Recuperarea unei creante prin executare silita constituie principala atributie a executorului judecatoresc referitor la punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii. Codul de procedura civila impune urmatoarele cerinte obligatorii:

  • creanţa care face obiectul executarii silite să fie certă, lichidă şi exigibilă *;
  • creanta sa fie constatata printr-un înscris, care potrivit legii, constituie titlu executoriu ** .

Daca ambele conditii sunt indeplinite, in urma cererii creditorului, se va incheia un dosar de executare silita la care se vor depune actele necesare si obligatorii pentru inceperea executarii silite. Impreuna cu titularul creantei sau imputernicitul acestuia se vor stabili modalitatile de executare silita care pot sa conste in:

  • Urmarirea bunurilor imobile si/sau mobile proprietatea debitorului;
  • Poprirea sumelor deţinute de debitor în conturi bancare, poprirea veniturilor debitorului obtinute din salariu, pensie, chirii, etc., poprirea sumelor de bani datorate debitorului de către o terţă persoană;
  • Urmarirea fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini, e.t.c.

Pentru mai multe detalii referitor la fiecare tip de executare silita (mobiliara, imobiliara si poprire) a se vedea in cadrul sectiunii Servicii subsectiunea executari indirecte.

* Creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de acesta. Creanta lichida este creanta al carui cuantum este precis determinat, adica al carui obiect reprezinta o suma determinata de bani sau o cantitate determinata de bunuri . Creanta exigibila este creanta ajunsa la scadenta, care poate fi pretinsa, careia i se poate cere executarea silita;

** Hotărârile judecătoreşti, hotărârile arbitrale, actele autentificate de notarul public, cambia, biletul la ordin şi cecul, actele contravenţionale, contractele de credit bancar, contractele de credit ale instituţiilor financiare nebancare, contractele de leasing etc.