Protestul de neplata

Protestul de neplata a unei cambii, bilet la ordin sau cec, dupa caz, platibil la o zi fixa, la un anumit termen de la emitere sau de la vedere trebuie facut in una din cele doua zile lucratoare care urmeaza scadentei. Daca scadenta este la vedere, protestul se intocmeste in termenul in care se poate face prezentarea la plata si anume în termen de un an de la data sa.

In vederea dresarii protestului de neplata executorul judecatoresc se va deplasa la locul si adresa indicate in cambie, bilet la ordin sau cec si le va prezenta pentru plata chiar in lipsa persoanelor indicate pe instrumentele de plata. Dacă domiciliul acestor persoane nu poate fi găsit, protestul se dresează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de plată indicat în cambia, biletul la ordin sau cec, dupa caz.

Dresarea protestului de neplata a instrumentelor de plata se face in urmatoarele etape:

  1. Incheierea contractului de executare silita – vezi model
  2. Formarea dosarului de executare – vezi acte necesare

Cheltuielile de executare in aceasta faza constau in:

1 Înregistrare dosar până la 1,00 leu
2 Formare dosar până la 10,00 lei
3 Emiterea somatiei pana la 10,00 lei
4 Proces-verbal de constatare pana la 100,oo lei

Onorariul executorului judecatoresc:

Onorarii minimale Onorarii maximale
150 lei 400 lei