Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare este procedura prin care se aduce la cunostinta in mod oficial destinatarilor (reprezentand mijloc de proba in acest sens) un act, o stare de fapt sau de drept ori orice alta obligatie de a face sau a nu face ceva determinat.
Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul unui proces (citaţii, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte acte procesuale).
Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanţă judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual proces.

In vederea indeplinirii procedurii de notificare se parcurg urmatoarele etape :

  1. Incheierea contractului de executare silita – vezi model
  2. Formarea dosarului de executare – vezi acte necesare

Cheltuielile de executare in aceasta faza constau in:

1 Înregistrare dosar până la 1,00 leu
2 Formare dosar până la 10,00 lei
3 Redactare adresa pana la 10 lei
4 Cheltuieli de transport daca se solicita expres comunicarea la domiciliul sau sediul destinatarului: in funcţie de distanţă
5 Cheltuieli de transmitere prin posta 4, 90 lei (taxa postala)
6 Proces-verbal de constatare pana la 100,00 lei

Onorariul executorului judecatoresc:

Onorarii minimale Onorarii maximale
20 lei 400 lei