Constatarea unei stari de fapt

Pentru constatarea de urgenţă a unor anumite stări de fapt, care ar putea să înceteze ori să se schimbe până la administrarea dovezilor, instanţa poate delega un executor judecătoresc care să constate la faţa locului această stare de fapt, în temeiul art. 239 Cod procedură civilă.

Punerea in executare a dispozitiilor stabilite de instanta se face in urmatoarele etape :

  1. Cererea de executare silita emisa de creditorul in favoarea caruia s-a dispus masura – vezi model
  2. Incheierea contractului de executare silita – vezi model
  3. Formarea dosarului de executare – vezi acte necesare

Dupa solicitarea creditorului si formarea dosarului, executorul judecatoresc se va deplasa la fata locului si va face numai constatări privind o stare de fapt. In toate cazurile, despre indeplinirea executarii se va incheia un proces-verbal de catre executorul judecatoresc.

Cheltuielile de executare in aceasta faza constau in :

1 Înregistrare dosar până la 1,00 leu
2 Formare dosar până la: 10,00 lei
3 Cheltuieli de transport in funcţie de distanţă şi de mijlocul de transport
4 Proces-verbal de constatare pana la 100,oo lei

Onorariul executorului judecatoresc :

Onorarii minimale Onorarii maximale
100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică