Aplicarea masurilor asiguratorii

Masurile asiguratorii sunt: sechestrul judiciar, sechestru asigurator si poprirea asiguratoare.

Sechestrul judiciar este acea masura asiguratorie prin care sunt indisponibilizate bunuri mobile sau imobile care fac obiectul unui proces privind proprietatea sau un alt drept real, posesia, folosinta ori administrarea bunului proprietate comuna, atunci cand acest lucru este necesar pentru conservarea bunului respectiv.

Sechestrul asigurator consta in indisponibilizarea unei parti din bunurile mobile apartinand debitorului parat, urmand ca acestea sa fie vandute silit pentru realizarea creantei reclamantului daca debitorul nu-si va executa de buna voie obligatia in momentul in care reclamantul obtine o hotarare definitiva.

Poprirea asiguratorie reprezinta o forma de garantie preventiva in cadrul unui proces civil, avand ca efect indisponibilizarea sumelor de bani, a titlurilor de valoare si a altor bunuri mobile incorporale, urmaribile, datorate debitorului de catre o terta persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente.

In cazul masurilor asiguratorii dispuse de instanta, aceastea se vor aduce la indeplinire prin intermediul executorului judecatoresc.

Punerea in executare a acestor proceduri se face in urmatoarele etape :

  1. Incheierea contractului de executare silita – vezi model
  2. Formarea dosarului de executare – vezi model acte necesare

Cheltuielile de executare in aceasta faza consta in :

1 Înregistrare dosar până la 1,00 leu
2 Formare dosar până la: 10,00 lei
3 Emitere somatie pana la 10 lei
4 Proces-verbal de sechestru până la: 30,00 lei
5 Notarea sau radierea somatiei din cartea funciara pana la 50 lei
6 Emitere adresa de poprire pentru fiecare tert poprit solicitat până la: 10,00 lei
7 Cheltuieli de transmitere prin poştă in funcţie de nr. tertilor popriti
8 Proces-verbal de constatare pana la 100,oo lei

Onorariul executorului judecatoresc este acealasi pentru toate masurile asiguratorii:

Onorarii minimale Onorarii maximale
150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică