Onorarii

Potrivit art. 39 alin. 1 din Legea nr. 188/2000 republicata, executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei cu consultarea Consiliului UNEJ. La incheierea contractului de executare silita partile vor stabili cuantumul onorariului datorat executorului judecatoresc in functie de complexitatea dosarului, a valorii creantei ce urmeaza a fi recuperata precum si a procedurilor necesare a fi efectuate.

Creditorul va avansa la incheierea contractului un avans din suma stabilita de comun acord cu titlu de onorariu, urmand ca diferenta sa fie recuperata de executorul judecatoresc de la debitor in cadrul procedurii de executare. De asemenea, la momentul recuperarii creantei, creditorului i se va returna suma platita cu titlu de avans onorariu. Onorariului i se aplica TVA in cota de 24%.

In tabelul de mai jos sunt evidentiate onorariile minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti
prevazute in Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/2006 privind executorii judecatoresti:

Nr. crt. Activitatea prestată Onorariile minimale Onorariile maximale
1 Notificarea şi comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei
2 Executări directe
evacuări 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
vizitarea minorului 50 lei 500 lei
puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
desfiinţarea de lucrări sau construcţii 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
3 Executări indirecte
urmărirea mobiliară a creanţelor - 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei
- 60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
urmărirea imobiliară a creanţelor - 150 lei pentru creanţe până la 1.000 lei
- 150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
4 Poprire - 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei
- 60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei
- pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10%
- pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3%
- pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2%
- pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%
5 Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri 150 lei 400 lei
6 Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
5.200 lei pentru debitor persoană juridică
7 Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare 150 lei 2.200 lei
8 Sechestrul asigurator 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
9 Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
10 Poprirea asiguratorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoană fizică
2.200 lei pentru debitor persoană juridică
11 Proces-verbal de oferta reala 50 lei 350 lei
12 Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege 50 lei 200 lei
13 Confiscări 10% din valoarea realizată 10% din valoarea realizată
14 Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale 20 lei 200 lei

De asemenea, conform Legii nr. 188/2000 republicata privind executorii judecatoresti onorariul maxim perceput de executorul judecatoresc, se calculeaza in functie de valoarea creantei a carei executare se solicita, dupa cum urmeaza :

  1. daca creanta este in valoare de pana la 50,000.00 lei inclusiv, onorariul maxim prevazut de lege este 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
  2. daca creanta este de peste 50,000.00 lei pana la 80,000.00 lei inclusiv, onorariul maxim prevazut de lege este 5,000.00 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
  3. daca creanta este de peste 80,000.00 lei pana la 100,000.00 lei inclusiv, onorariul maxim prevazut de lege este 5,900.00 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
  4. daca creanta este de peste 100,000.00 lei, onorariul maxim prevazut de lege este 6,300.00 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100,000.00 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.