Formare dosar

După încheierea contractului de executare silită clientul – creditorul, în funcție de modalitatea de executare aleasă sau activitatea solicitată va trebui să depună la executorul judecătoresc o serie de acte necesare în vederea formării dosarului execuțional. În general, pentru orice activitate solicitată vor trebui depuse următoarele:

 • cerere de executare silită sau de îndeplinire a unei activități în două exemplare;
 • copie act de identitate al părţii ce solicită executarea silită în cazul persoanelor fizice sau certificat constatator de la Registrul Comerţului pentru persoane juridice;
 • dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură, etc.) în original, dacă este cazul;
 • titlul executoriu în original care se va depune în atâtea copii în funcţie de numărul debitorilor şi forma de executare (se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc la momentul încheierii contractului);
 • taxă judiciară de timbru pentru încuviinţarea executării -12 lei -(se achită numerar la Direcţiile Fiscale de la domiciliul/sediul debitorului),
 • două timbre judiciare în valoare de câte 0,15 lei (se distribuie prin oficiile poştale)
 • dovezi privind cheltuielile făcute în scopul executării: xerocopiere, deplasare, solicitare informaţii, consultare avocat, executor, etc.
 • vor trebui inaintate si sumele de bani reprezentand contravaloarea cheltuielilor necesare executării şi avansul onorariului executorului judecătoresc (sumele se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc la momentul încheierii contractului de executare silită).

De asemenea se vor furniza, în măsura în care sunt cunoscute de client, următoarele informaţii:

 • date de identificare ale debitorului : pentru societăţi C.U.I., Nr. înmatriculare R.C., pentru persoane fizice CNP, date de stare civilă, date de contact
 • date privind bunurile proprietatea debitorului precum si informatii privind veniturile debitorului sau ale altor persoane care datoreaza debitorului sume de bani
 • contul bancar al creditorului persoană fizica sau juridică în vederea virării sumelor de bani ce se vor recupera prin executare