Competență

Biroul nostru este competent să desfăşoare activităţile de executare silită, prevazute de lege si evidentiate in sectiunea SERVICII în toate localităţile din judeţele Alba, Sibiu si Hunedoara.

  • În cazul urmaririi silite a bunurilor imobile si mobile competenta biroului nostru se intinde asupra tuturor bunurilor situate sau unde se afla acestea in circumscriptia Curtii de Apel Alba Iulia (toate localitatile din judetele Alba, Sibiu si Hunedoara). Daca pe parcursul executarii silite se descopera in patrimoniul debitorilor urmariti bunuri situate si in circumscriptia altor Curti de Apel, competenta noastra se extinde si asupra acestora.
  • În cazul aplicării măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească biroul nostru este competent in circumscriptia Curții de Apel Alba Iulia (judeţele Alba, Sibiu si Hunedoara) unde sunt situate sau se afla bunurile în privința cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri.
  • În cazul constatării unei stări de fapt competenta noastra se intinde in intreaga circumscriptia a Curtii de Apel Alba Iulia (judeţele Alba, Sibiu si Hunedoara) în a carei rază teritoriala se va face constatarea.

In ce priveste urmarirea silita prin poprire, notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de procedura, recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante, intocmirea proceselor-verbale, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor precum si intocmirea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, competenţa noastra este la nivel naţional.